Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 18.03.2022 Turystyczne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
Rate this post

Kiedy wybierasz się za granicę, jedną z ważniejszych kwestii jest wybór dobrego ubezpieczenia turystycznego. Dzięki odpowiedniej polisie zadbasz o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich. Jednak musisz mieć świadomość, że nie zawsze możesz liczyć na tę ochronę. Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie działa? Dowiedz się więcej na temat jego wyłączeń.

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

Jeśli chodzi o ubezpieczenia turystyczne, definicja obejmuje rodzaj ubezpieczeń zawieranych między klientem a ubezpieczycielem na czas wyjazdu turystycznego. Mają więc one bezpośredni związek z ochroną ryzyk związanych z turystyką i rekreacją. Okazuje się, że co najmniej kilka polis składa się na ubezpieczenie turystyczne. Co obejmuje ono dokładnie?

Przede wszystkim ubezpieczenie:

 • OC – zapewnia ochronę na wypadek szkód, które wyrządziłby ubezpieczony osobie trzeciej i musiałby je pokryć (uszkodzenie mienia, szkoda na osobie)  
 • NNW – gwarantuje odszkodowanie na wypadek urazu lub śmierci  
 • assistance – zapewnia pomoc techniczną oraz dostęp do informacji w razie podróżowania własnym samochodem
 • zdrowotne i kosztów leczenia – gwarantuje zwrot kosztów w razie zachorowania lub wypadku podczas podróży (w krajach Unii Europejskiej honorowane jest ubezpieczenie w ramach karty EKUZ – w podstawowym zakresie opieki zdrowotnej, w innych państwach wymagane jest wykupienie odpowiedniej prywatnej polisy zdrowotnej)
 • ubezpieczenie bagażu – zapewnia odszkodowanie w razie jego uszkodzenia lub kradzieży.

Ubezpieczenie turystyczne oprócz zwrotu wydatków związanych z leczeniem zapewnia także pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz transportu medycznego. Można także dodatkowo ubezpieczyć się na wypadek rezygnacji. Dzięki temu mamy zapewniony zwrot kosztów, jeśli z powodów od nas niezależnych nie możemy wziąć udziału w wyjeździe.

Polisa polisie nierówna    

Jak widać, ubezpieczenia w turystyce to bardzo szeroki zakres różnego typu polis, które zdecydowanie należy dopasować do własnych potrzeb. Wielu klientów, decydując się na ubezpieczenie turystyczne, wybiera bez namysłu. Tymczasem przecież nie wszystkie opcje są nam potrzebne. Jeśli ktoś nie wyjeżdża samochodem, nie musi mieć assistance, jeśli zamierza się tylko opalać, po co mu polisa chroniąca przed ryzykiem związanym z uprawianiem sportów ekstremalnych?

Przez zakupem trzeba dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To dzięki temu poznamy dokładnie, jakie wyłączenia znajdują się w polisie. Czym są wyłączenia?

Wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała i ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Dlatego tak ważne jest zapoznanie się ze szczegółami OWU, by uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki. 

Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie działa?

Najbardziej klasyczne wyłączenia są właściwie takie same we wszystkiego rodzaju polisach turystycznych. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania mimo tego, że klient ma wykupioną polisę podróżną.

Do najpopularniejszych i najważniejszych wyłączeń w ubezpieczeniu turystycznym należą:

 • niepoinformowanie centrum alarmowego bądź centrum informacyjnego ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym w określonym przez OWU terminie (istnieje obowiązek poinformowania o zdarzeniu przez ubezpieczonego lub najbliższego krewnego w ciągu 24h lub kilku dni w zależności od zdarzenia)
 • niezachowanie faktur, dokumentów i rachunków potwierdzających poniesione koszty (do wypłaty odszkodowania potrzebna jest pełna dokumentacja związana z wszelkimi wydatkami – wizytami lekarskimi, kosztami leczenia, wydatkami poniesionymi w związku z utratą bagażu)    
 • złamanie prawa i przepisów obowiązujących na terenie danego kraju (pokrycie kosztów leczenia wyklucza się, jeśli do wypadku dojdzie z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości, działania pod wpływem alkoholu lub jakiegokolwiek innego nieprzestrzegania prawa)
 • umyślne działanie i rażące niedbalstwo (np. gdyby ktoś chciał wyłudzić odszkodowanie i doprowadził do zdarzenia z premedytacją)
 • brak odpowiedniego rozszerzenia.

Rozszerzenia ubezpieczenia – kiedy są potrzebne?

Oczywiście polisa turystyczna nie ochroni nas, jeśli będziemy potrzebowali któregoś z rozszerzeń ubezpieczenia, a o nim zapomnimy. Jednym z bardziej popularnych jest rozszerzenie dotyczące uprawiania sportów ekstremalnych. To coraz bardziej popularna praktyka wśród turystów. Dlatego jeśli mamy zamiar zmierzyć się z którąś z takich dyscyplin, trzeba sprawdzić, czy znajduje się ona w OWU. Podobnie o rozszerzenie ubezpieczenia należy zadbać, jeśli wybieramy się za granicę do pracy. Standardowa polisa nie obejmie wypadku, do którego dojdzie w tej sytuacji.

Jest jeszcze jedna kwestia, nad którą warto się pochylić – choroby przewlekłe. Co wówczas, gdy ktoś choruje na którąś z chorób przewlekłych, a mimo wszystko chciałby wybrać się w podróż? W tej sytuacji koniecznie trzeba zadbać o wykupienie odpowiedniego rozszerzenia, aby nie ponosić kosztów wynikających z pogorszenia stanu zdrowia. 

Inne wyłączenia w polisach turystycznych

Pozostaje jeszcze do omówienia zestaw wyłączeń, które mogą być nieco inaczej regulowane przez każdego ubezpieczyciela, dlatego należy im się dokładnie przyjrzeć w OWU.

Należą do nich:

 • wyłączenia medyczne – ubezpieczyciel może nie pokrywać kosztów leczenia związanych np. z operacjami plastycznymi, próbami samobójczymi, chorobami psychicznymi
 • zdarzenia, do których doszło na skutek działań wojennych, zamieszek, protestów, zamachów stanu, ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych  
 • szkody nie przekroczyły tzw. wkładu własnego, który jest określony w OWU  
 • zbyt mała suma gwarantowana – jeśli leczenie kosztuje więcej niż wybrana przez ubezpieczonego kwota, pozostałe koszty należy opłacić z własnej kieszeni.

PODSUMOWANIE:

 • W skład ubezpieczenia turystycznego wchodzą różnego typu polisy – m.in. OC, NNW, assistance, ubezpieczenie kosztów leczenia, bagażu.
 • Należy dokładnie zapoznać się z OWU polisy i zwrócić uwagę na wyłączenia.
 • Do standardowych wyłączeń należą np. złamanie prawa, niezachowanie faktur, umyślne działanie.
 • Bardzo ważne jest zadbanie o potrzebne ubezpieczonemu rozszerzenia polisy.  
Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej