Gdy wybierasz AC dla swojego samochodu, nie kieruj się tylko jego ceną. Zwróć uwagę na zakres oferty. Sporo uwagi poświęć temu, czego dana polisa nie obejmuje, czyli popatrz na wyłączenia z ubezpieczenia AC. 

Wyłączenia z ubezpieczenia AC są ważną częścią polisy casco. Wskazują na konkretne sytuacje, w których nie dostaniesz odszkodowania.  I jakkolwiek odmowa wypłaty odszkodowania jest irytująca, jeśli znasz wyłączenia, wiesz z góry, w jakich okolicznościach na 100 proc. nie dostaniesz świadczenia.

Wyłączenia z ubezpieczenia AC – czy to legalne? 

Ubezpieczenie AC ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że każde towarzystwo może swobodnie  kształtować jego zakres. Dotyczy to również wyłączeń z ubezpieczenia AC. Jedynym ograniczeniem są niedozwolone klauzule, co może stwierdzić sąd lub UOKIK. Teoretycznie. Bo w tej chwili na rynku nie ma oferty AC, która zawiera niedozwolone zapisy. 

W każdym OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) znajdziemy zapis o odmowie wypłaty odszkodowania, gdy udowodni się umyślne działanie kierowcy. Do tego wyłączenia towarzystwa są niejako zobowiązane. Mówi o tym kodeks cywilny – konkretnie artykuł 827 KC – że w przypadku rażącego niedbalstwa klienta,  odszkodowanie z AC nie powinno być wypłacone.  Przepisy prawa idą nawet dalej i obejmują też osoby przebywające w tym samym gospodarstwie domowym co klient.

Zaniżone odszkodowanie z AC? Kliknij w link i dowiedz się więcej na ten temat!

Rażące niedbalstwo – szeroka definicja

Rażące niedbalstwo jest wyjątkowo nieprzyjemną kategorią w wyłączeniach, bo ma dość szeroką definicję. Generalnie chodzi o takie sytuacje, w których celowe działanie kierowcy mogło stać się przyczyną szkody. I o ile jasne jest, że jeśli umyślnie uszkodzisz samochód, to z odszkodowania nici. O tyle jest kilka sytuacji mniej oczywistych. 

Przykładowo, jeśli jeździsz na zużytych oponach lub niezgodnych z zaleceniami producenta twojego pojazdu, lub ogumienie jest przeznaczone na inną porę roku – możesz spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania w całości lub części. Warunkiem jest oczywiście, wykazanie przez towarzystwo, że złe opony przyczyniły się do szkody. 

Innym przykładem rażącego niedbalstwa jest zostawienie kluczyków w samochodzie lub dokumentów. Czasem też niewymienienie zamków w samochodzie, gdy zgubimy kluczyki do niego. Część ubezpieczycieli w takich sytuacjach może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli dojdzie do kradzieży auta. 

Katalog typowych wyłączeń z ubezpieczenia AC

Wyłączenia z ubezpieczenia AC nie są trudne do znalezienia. Zazwyczaj znajdują się w oddzielnej, wyróżnionej sekcji. Do najczęstszych wyłączeń należą:

 • brak badania technicznego, 
 • brak kompletu kluczyków czy innych urządzeń do otwierania w momencie kradzieży pojazdu,
 • brak zadeklarowanych zabezpieczeń w momencie kradzieży pojazdu,
 • celowe uszkodzenie auta, 
 • korozja lub awaria mechaniczna, czyli skutek normalnej eksploatacji pojazdu,
 • kradzież auta w kraju o podwyższonym ryzyku (np. Białoruś, Rosja, Ukraina – lista jest w OWU),
 • niewłaściwe zabezpieczenie auta po jego opuszczeniu, co wpłynęło na powstanie szkody (np. zostawienie pojazdu pod drzewem, gdy ostrzegano przed wichurami),
 • rażące niedbalstwo,
 • samochód był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem (np. udział w wyścigach, rajdach),
 • spowodowanie szkody przez osobę, która jest pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, 
 • sprawca szkody nie miał prawa jazdy, 
 • sprawca szkody zbiegł z miejsca wypadku, 
 • szkoda powstała w wyniku działań wojennych, zamieszek czy ataku terrorystycznego,
 • wykorzystanie auta do akcji protestacyjnych itp. 
 • wykorzystanie auta do przestępstwa.

Nie ma jednej wspólnej listy wyłączeń z ubezpieczenia AC. To, co podlega ochronie w jednym towarzystwie, może być wyłączone w innym. Warto więc porównywać oferty casco przed zakupem, by wybrać nie tyle najtańszą opcję, co najlepiej dopasowaną do twoich oczekiwań i o stosunkowo małej liczbie wyłączeń. 

PODSUMOWANIE:

 • Wyłączenia z ubezpieczenia AC to konkretnie wskazane sytuacje, w których towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania. 
 • Każdy ubezpieczyciel dowolnie kształtuje warunki polis AC, dlatego katalog wyłączeń poszczególnych ofert może się różnić. 
 • Warto porównać propozycje ubezpieczycieli, by finalnie kupić produkt o stosunkowo wąskim zakresie wyłączeń z ubezpieczenia AC.